Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

     Ψήφισμα για τον θάνατο του Φάνη Κακριδή...      Δράση "Εξ ακοής"...      Υλικό της σχολικής λέσχης ανάγνωσης...      Δήλωση Σχολικής Λέσχης Ανάγνωσης...      ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ...      Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ...      ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ EX LIBRIS...      AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ EX LIBRIS...


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/10/2018
Αρ. Πρωτ. 54
Σας γνωρίζουμε ότι από τις 25-5-2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, στα πλαίσια της λειτουργίας του και για τις ανάγκες επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών, σας ενημερώνει ότι τηρεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα των μελών του, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνα. Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των μελών και της αποστολής του περιοδικού, δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και δεν παρέχονται ή μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι έχετε την επιλογή να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα αποδεκτών αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα, με μία αίτηση να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση και διόρθωση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, της εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων. Εάν ΔΕΝ συναινείτε στην παραπάνω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Σύλλογο, παρακαλείστε να το δηλώσετε είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ (filologos1962@yahoo.gr) είτε με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων μας.


2οι Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Σχολικοί και οι Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν τους 2ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας «Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου».
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/ μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.
Οι Αγώνες πραγματοποιούνται σε τρεις φάσεις, την ενδοσχολική, τη διασχολική σε επίπεδο νομού και τη διασχολική σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της α΄ και β΄ φάσης οι νικήτριες ομάδες των μαθητών/τριών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διαγωνιστούν την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Νέα Πτέρυγα, Αμφιθέατρο και αίθ.1) από τις 09.00 έως τις 14.00.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
   Πρόσκληση Αγώνων
   Πρόγραμμα Αγώνων


Πρόσκληση σε έκτακτη ΓΣ

Συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών του "Φιλολόγου" την Τρίτη 22/5/2018 και ώρα 19.00 στο γραφείο του Συλλόγου, με θέμα την έγκριση δικαιολογητικών παρελθόντων ετών, προκειμένου να υποβληθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 19.00, στο γραφείο του Συλλόγου.
Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου


«Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου»: Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

   Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Σχολικοί και οι Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων με τον τίτλο: «Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου»: Μαθητικοί Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γυμνασίων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας».
   Σκοπός της δράσης αυτής είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών του Γυμνασίου για τη Γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ειδικότερα, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη συμμετοχή τους στους Αγώνες να ευαισθητοποιηθούν στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, να λειτουργήσουν συνεργατικά και να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες συνεχούς/ μονοτροπικού και ασυνεχούς/πολυτροπικού λόγου.
   Οι Αγώνες πραγματοποιούνται σε τρεις φάσεις, την ενδοσχολική, τη διασχολική σε επίπεδο νομού και τη διασχολική σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της α΄ και β΄ φάσης οι νικήτριες ομάδες των μαθητών/τριών ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διαγωνιστούν την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (παλαιό κτήριο αίθ. 113 και 14) κι ώρες 9.00-13.30.
   Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
   Πρόσκληση Αγώνων
   Πρόγραμμα Αγώνων
   Θέματα Αγώνων 2017


Αγαπητέ μας φίλε και συνάδελφε,

   Με τη σύντομη επιστολή που κρατάς στα χέρια σου επιθυμούμε να σε πληροφορήσουμε ότι υπάρχει, και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου μας, στο οποίο κι εσύ έχεις φοιτήσει ή φοιτάς ακόμη. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε εδώ και σαράντα χρόνια (1962) και συγκεντρώνει τους αποφοίτους (και τους φοιτητές) της Σχολής μας - και όχι μόνον αυτούς. Σκοπός του είναι να στηρίξει την ανθρωπιστική παιδεία και να επιδιώξει την ουσιαστική μόρφωση των νέων κυρίως ανθρώπων. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλουν οι δύσκολοι καιροί που περνούμε: η μηχανή εκτοπίζει διαρκώς τον άνθρωπο και σβήνει την ανθρωπιστική παιδεία. Σε λίγο οι φιλόλογοι στα σχολεία δε θα χρειάζονται πια. Ήδη περισσεύουν. Ήδη διορίζονται ολοένα και λιγότεροι. Κι όμως η παιδεία και η σύγχρονη τεχνολογία είναι ανάγκη να συνυπάρξουν. 'Αλλωστε η σύγχρονη, η προηγμένη τεχνολογία, για να μην καταντήσει επαγγελματική, χρειάζεται επειγόντως τους ανοιχτούς ορίζοντες της παιδείας.

    Ας είναι. Το θέμα αυτής της επιστολής είναι άλλο. Όχι άσχετο, ωστόσο, μ’ αυτό που αγγίξαμε. Το θέμα μας είναι πώς θα’ ρθεις κοντά μας, στον Σύλλογο μας, στον Σύλλογό σου που σε περιμένει για να αγωνιστούμε μαζί για το κοινό μας όραμα, που είναι το Δημιουργικό Σχολείο. Το Σχολείο που μαθαίνει στον μαθητή πώς να μαθαίνει, πώς να δημιουργεί, πώς μέσα στη δημιουργία του θα βρίσκει τη χαρά της ζωής και πώς θα μοιράζεται αυτή τη χαρά με τους συνανθρώπους του, με τα ζώα, μετα φυτά,με το Σύμπαν.

Προσβλέπουμε, λοιπόν, σ’ ένα σχολείο που θα είναι πρώτ’ απ' όλα σχολείο και θα ετοιμάζει τον άνθρωπο που δε θα υπηρετεί σκοπιμότητες, αλλά θα ανατρέφεται σύμφωνα με την ιδέα της ανθρωπότητας και τον καθολικό της προορισμό. Ένα τέτοιο σχολείο θα μπορούσε να έχει έμβλημά του έναν ελεύθερο άνθρωπο: τον Προμηθέα του Αισχύλου, την Αντιγόνη του Σοφοκλή, έναν Έλληνα κι έναν Τούρκο, έναν Αμερικανό κι έναν Αφγανό, έναν μωαμεθανό κι έναν χριστιανό που χτίζουν μαζί το μέλλον του κόσμου. Για την πραγματοποίηση αυτού του σχολείου χρειάζονται οι "Δάσκαλοι Χωρίς Σύνορα", οι σεμνοί και οραματιστές που θα θρυμματίσουν τα στεγανά που τους χωρίζουν και θα δώσουν τα χέρια στους άλλους δασκάλους στο όνομα της παιδείας που τους ενώνει.

    Αυτό το σχολείο επιδιώκει ο Σύλλογός μας: με το περιοδικό "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ" που εκδίδει, με τα "Φιλολογικά και Μουσικά Βραδινά" που διοργανώνει κάθε Δευτέρα, με το «Λογοτεχνικό Αναλόγιο» κάθε Πέμπτη στο Σπίτι του Φιλολόγου, Α. Μπρούφα 12, σύμφωνα με πρόγραμμα που αποστέλλεται σε όλους τους συνδρομητές δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Ιανουάριο), με τα επιμορφωτικά συνέδριά του, με τις μορφωτικές διαλέξεις και εκδρομές, με όλη του τη δράση: δημοσιεύματα στον τύπο, ανοιχτές μαχητικές επιστολές στον Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό Παιδείας κτλ.

    Σ’ αυτόν τον Σύλλογο των Αποφοίτων της Σχολής σου σε καλούμε. Είμαστε στη διάθεσή σου για κάθε πληροφορία Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο τηλέφωνο 2310888035, στο Γραφείο-Εντευκτήριο του Συλλόγου Α. Μπρούφα 12 κοντά στο παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο (Σχολή Τυφλών) ή στο fax 2310226603.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Copyright © gm-2009-2015